Telefon: 070-623 08 60
E-post: info@allans.se

Betalsätt & finansiering

Våra betalningsalternativ
 
Fakturabetalning
Vid fakturabetalning görs en kreditupplysning på ert organisationsnummer samt en jämförelse med adressen för att säkerställa att företaget som har gjort beställningen verkligen är den han eller hon utger sig för att vara. 
 
Om kreditupplysningen ger en varningssignal kan vi:
 
Begära kontant betalning.
Skicka mot postförskott.
Begära förskott före leverans.
 
Betalningsvillkor är 10 dagar från fakturadatum (om inget annat avtalats). Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift som debiteras med 60 kr. Därefter debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
 
Leasing
Finansiering (Leasing) via vår samarbetspartner Wasa Kredit AB kan eventuellt ordnas.
Leasing är en form av långtidshyra, där leasinggivaren (Wasa Kredit AB) köper utrustningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasingtagaren genom ett leasingavtal. När leasingtiden löper ut har leasingtagaren möjlighet att köpa utrustningen för det förutbestämda restvärdet, som täcknas när leasingavtalet skrivs.
 
Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att skaffa en utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.
 
Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras av som en kostnad för företaget. Leasingavgiften är normalt lika stor under hela leasingperioden, den är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela leasingtiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden. 
 
Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad - och tvärtom. 
 
Kontakta oss om du vill veta mer eller få en offert på finansiering.